Miljö

Miljö och Miljöhänsyn är en av Wallrites viktigaste frågor

Wallrite Whiteboardtapeter är miljöcertifierade av BREEAM, BVB och SundaHus.

Vår policy på Wallrite Scandinavia AB är att vårt standard sortiment skall vara bedömt av Byggvarubedömningen & SundaHus och registrerade i dessa två system. När konto skapats finns all teknisk information om Wallrite Whiteboardtapeter tillgänglig.

Byggvarubedömningen (BVB)

BVB är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen består av Sveriges största och viktigaste fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer som tillsammans tagit fram en standard och ett system för miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningens system innefattar en databas i vilken man kan söka efter bedömda byggvaror. I databasen finns ett stort antal bedömda byggprodukter. För att få tillgång till

Bedömningen av en byggvara görs för hela dess livscykel och omfattar dessa områden:

 • Kemiskt innehåll (Innehållsdeklaration)
 • Ingående material (råvaror)
 • Produktion
 • Distribution
 • Byggskede
 • Bruksskede
 • Rivning
 • Rest- och avfallsprodukter
 • Inomhusmiljö

SundaHus Miljödata

SundaHus är ett värderingssystem för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Här finns information om miljögranskade och klassificerade produkter. Bedömningskriterierna för Wallrite Whiteboard på Rulle är öppna. När konto registrerats finns dessa tillgängliga på SundaHus.

Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Inom den svenska byggsektorn används ungefär 50 000 olika material och kemiska produkter. Varje produkt kan bestå av en mängd kemiska ämnen. Materialen byggs in för lång tid framöver och därmed ökar riskerna för människors hälsa och för miljön.

Klassificering av produkterna sker enligt Miljöbalken och Kemikalieinspektionens författningssamling samt PRIO-kriterierna. I SundaHus Miljödata anges en byggvaras sammanvägda helhetsbedömning med någon av bokstäverna A, B, C eller D.

Helhetsbedömningen är en sammanvägning av följande egenskaper:

 • Ingående material och ämnen samt ingående råvaror
 • Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under följande skeden
 • Produktion / tillverkning
 • Byggskede
 • Bruksskede
 • Rivning samt restmaterial
 • Dokumentation

Kontakta oss