Whiteboardfärg Transparent

990,00 kr7 170,00 kr inkl. moms

Whiteboardfärg – Transparent

Whiteboardfärg – Transparent är helt genomskinlig. Den väljer du om du vill ha en egen kulör på din Whiteboard. Grundmåla därför först med den kulör du vill ha och måla därefter över ytan med Whiteboardfärg Transparent.

Nollställ

Beskrivning

Whiteboardfärg
Transparent

Denna Whiteboardfärg är helt genomskinlig.
Den väljer du om du vill ha en egen kulör på din Whiteboard. Grundmåla därför först med den kulör du vill ha och måla därefter över ytan med Whiteboardfärg Transparent.

Whiteboardfärg Transparent finns i tre olika storlekar

Small räcker till 2 kvm

Medium räcker till 4.5 kvm

Large räcker till 18.5 kvm

Innehåll

 • En burk med en-komponentsfärg
 • Ett färgtråg
 • En Mohairroller som är luddfri
 • En Målningsinstruktion
 • En Användarinstruktion

Följ vår Målningsinstruktion

 • Lätt att måla
 • Mild doft
 • Ej klassad som miljöfarlig
 • Torr efter 48 timmar (längre vid kallt klimat)
 • Härdad och klar att använda efter två veckor  
 • Inga flyktiga ämnen (VOC) eller lösningsmedel

Följ vår Användarinstruktion

 • Fäst klisterdekalen på ytan när den är klar att användas
 • Skriv med whiteboardpennor
 • Sudda med microfiberduk
 • Rengör med Rengöringsvätska
 • Det måste gå 7 dagar innan rengöringsvätska används.

Magnetisk Whiteboard

Grundmåla med Wallrite Magnetfärg, måla sedan den kulör som whiteboarden ska ha och därefter målas ytan med Whiteboardfärg Transparent.

Läs vårt Säkerhetsdatablad

 • Om ämnet/namnet på färgblandningen
 • Om farliga egenskaper
 • Om skyddsangivelser
 • Om sammansättning/Information om beståndsdelar
 • Om åtgärder vid första hjälpen
 • Om förtäring
 • Om brandbekämpningsåtgärder
 • Om åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • Om hantering och lagring
 • Om förvaring
 • Om personligt skydd
 • Om fysikaliska och kemiska egenskaper
 • Om stabilitet och reaktivitet
 • Om toxikologisk information
 • Om ekologisk information
 • Om avfallshantering
 • Om transportinformation
 • Om föreskrifter / lagstiftning om blandningen i fråga om säkerhet, hälsa och miljö
 • Om informationen i säkerhetsdatabladet

Mer information

Dimensioner Inte tillgänglig