Daimler-Benz

Daimler Innovation Center (InnoWerk) utgör själva hjärtat av Mercedes och ”Smart’s Research and Development department”.

Så som en av de mest framträdande biltillverkare i världen, håller Daimler aktiva workshops med brainstorms varje vecka. Dessa hålls vanligtvis i Boblingen, utanför Stuttgart i Tyskland. Gruppstorleken kan variera från 10 till 40 personer. Deltagarna är indelade i grupper och varje person får sin egen digitala penna och ett block med papper.

Daimler-Benz tror starkt på pennan och papperet som det mest effektiva verktyget i det kreativa arbetet. Därför är varken datorer eller mobiltelefoner tillåtna i dessa workshops. På vägen mot målet att bli bäst är man hela tiden öppen för och letar efter bättre lösningar för snabbare och smidigare hantering av dessa workshops. Sedan länge har en digitaliserad arbetsprocess med papper och penna legat högst på önskelistan.

När Daimler-Benz snubblade över Wallrite och we ’nspire, såg Daimler en möjlighet att förverkliga detta.

Sedan början av 2014, har Daimler Innovation Center en 9 m lång interaktiv whiteboard-vägg och ett två meter interaktiv whiteboard på ett bord. De kan tillsammans kan hantera 40 deltagare samtidigt. Systemet hanterar 40 digitala pennor och tusentals av digitala formulär. Allt material trycks sedan ”in-house” av Daimler med hjälp av en skräddarsydd tryckfil från Wallrite.

Kunden

Daimler-Benz

Vad vi gjorde

  • Interaktiv whiteboard 9 m, vägg.
  • Interaktiv whiteboard 2 m, bord.
  • Skräddarsydd workshop-mjukvara för 40 deltagare inkl digitalpennor.
  • Standard w-inspire mjukvara för interaktiva väggar.
  • Specialdesignade digitala formulär och skräddarsydda tryckfiler.
  • Whiteboardtapet.
  • Tillbehör.
  • Installation.
Wallrites projekt på Daimler

Kontakta oss