Widerströmska Gymnasiet

Mitt i det som kallas Campus Flemingsberg ligger Widerströmska Gymnasiet, beläget alldeles intill Karolinska Sjukhuset.
Skolan är en kommunal gymnasieskola och öppnade 2019. Hösten 2021 var skolan fullt utbyggd för 500 elevplatser. Eleverna kan läsa på Teknik- och Naturvetenskapsprogremmet, Ekonomi- eller Vård- och omsorgsprogrammet samt ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Kunden

Huddinge Kommun

 

Vad vi gjorde

Skolan har stora och ljusa lektionssalar och AV-utrustningen är av toppklass.

• 15 lärosalar har alla utrustats med en c:a 7 meter lång och 2,5 meter hög whiteboardvägg. Skolan valde Wallrites whiteboardfärger och Wallrites magnetfärg.

• Wallrites installationsteam anlitades för att på så sätt skapa en mycket stor och kreativ whiteboardvägg, helt utan skarvar.

• Varje whiteboardvägg är indelad i tre delar varav den vänstra och den högra delen har underliggande mönster.

• Den vänstra delen har en projekttavla, mittendelen är helt vit, och den högra delen har ett 250 x 250 cm prickmönster.

• Mönstren skärs ut digitalt vilket innebär att vi kan utforma våra väggar helt enligt kundens önskemål.

Wallrites Installationsteam

Vårt installationsteam ansvarar för nödvändig preparering av väggarna, grundmålning, montage av mönster samt till sist målning av Wallrites transparenta whiteboardfärg.
För att lärarna skall kunna fästa magneter på sina whiteboardväggar grundmålade de även väggarna med Wallrites magnetfärg.

Kontakta oss