Skanska

Skanska Sweden AB är ett av Europas ledande byggföretag och arbetar världen över. Företagets huvudkontor är beläget i Stockholm sedan 2013. Huvudkontoret är utrustat med c:a 100 konferensrum i olika storlekar. Skanskas ambition var att skapa ett kontorskoncept som stödjer företagets utvecklingsbehov för många år framåt. Konferensrummen skulle utrustas med såväl Wallrite Whiteboardtapet som med Interaktiva Whiteboards.

Efter en lång och grundlig utvecklingsprocess valde Skanska att investera i 76st Interaktiva Whiteboards i varierande längder som därefter integrerades i en avancerad lösning som inkluderade en videomatris från AMX. Fjärråtkomstfunktioner och moduler. Serverbaserade bokningssystem. Allt styrt genom användandet av trådlösa ”touch-controls”.

Interaktiva Whiteboardlösningar har även installerats i Skanskas kontor i Göteborg, Malmö och i Oslo. Alla våra Interaktiva Whiteboard-system integrerades i en sofistikerad lösning för videokonferenser, gästdatorer, PA-system och distribuerande bokningssystem.

Affären slutfördes och levererades då genom Informationsteknik AB. Idag levererar och installerar vi våra Interaktiva Whiteboardlösningar själva.

Kunden

Skanska

Vad vi gjorde

  • 5 st Interaktiva Whiteboards med en projektor, 2 m lång, installerad på skiva.
  • 40 st Interaktiva Whiteboards med två projektorer, 4 m lång, installerad på skiva.
  • 1 st Interaktiv Whiteboard med tre projektorer, 6 m lång, installerad på två väggar i ett hörn.
Wallrites projekt hos Skanska

Kontakta oss